Regulamin
Gabinetów Bez Skalpela

 1. Godziny otwarcia Gabinetu Bez Skalpela: od poniedziałku do piątku od 8:00 do 20:00. Godziny otwarcia mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb klientów. Istnieje możliwość wykonania usługi w innych godzinach niż wyżej wymienione, ale tylko po wcześniejszym umówieniu wizyty.
 2. Prosimy o punktualne przybycie na umówiony zabieg. O ewentualnym spóźnieniu lub nieobecności prosimy informować z jednodniowym wyprzedzeniem, a w niemożliwych do przewidzenia sytuacjach przynajmniej kilkugodzinnym wyprzedzeniem. W przypadku spóźnienia nie gwarantujemy wykonania zabiegu w pełnym umówionym zakresie.
 3. Zamówienie usługi jest równoznaczne ze złożeniem przez Klientkę/Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Gabinet oraz że zapoznał się z niniejszym regulaminem i akceptuje jego warunki.
 4. Udostępnienie danych osobowych przez Klientów Gabinetu Bez Skalpela jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Gabinet Bez Skalpela zgodnie z ustawą z dnia 25 maj 2018 roku o ochronie danych osobowych.Gabinet nie będzie przekazywał tych danych innym firmą i osobą.
 5. Ceny zawarte w cenniku i na stronie internetowej nie są ofertą handlową, mogą ulec zmianie, ponadto zakres pracy zależy od indywidualnych predyspozycji i potrzeb Klienta/Klientki. O wszystkich cenach Klientka/Klient jest informowana przed zabiegiem.
 6. Klientka/Klient umawiając się na zabieg zobowiązana/y jest to podania prawdziwego imienia, nazwiska, oraz aktualnego numeru telefonu. W przypadku, gdy tożsamość lub wiek Klienta będzie podlegała wątpliwościom obsługa Gabinetu jest upoważniona do poproszenia o okazanie dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 7. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy kierować osobiście do opiekuna pacjenta w Gabinetach Bez Skalpela Sylwii Pawela, telefonicznie pod numerem 888254868, mailowo na adres: bezskalpela@gmail. Ewentualne zastrzeżenia złożone innym osobom lub w inny sposób mogą nie zostać rozpatrzone.
 8. W przypadku, gdy Klientka/klient dwukrotnie nie stawi się na umówioną wizytę, przy umawianiu kolejnej poproszony zostanie o dokonanie zapłaty zaliczki, która przepada z chwilą niestawienia się w umówionym terminie.
 9. Na terenie Gabinetu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 10. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii pracowników.
 11. Przed przystąpieniem do świadczenia usługi specjalista przeprowadza z Klientką/Klientem wywiad w celu ustalenia czy ze względu na stan zdrowia, przebyte choroby czy tryb życia lub inne czynniki nie zachodzą przeciwwskazania do przeprowadzenia zabiegu oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych.
 12. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu powinni zdjąć biżuterię.
 13. Wykonanie zabiegu mezoterapii igłowej, mikrodermabrazji diamentowej i innych zabiegów z użyciem prądów lub naruszających ciągłość tkanek wymaga pisemnej zgody Klientki/Klienta na wykonanie zabiegu. W przypadku odmowy podpisania zgody zabieg nie będzie wykonywany.
 14. Klientki i Klienci przed rozpoczęciem zabiegu mają obowiązek powiadomienia pracownika o wszelkich dolegliwościach mogących stanowić przeciwwskazanie do przeprowadzenia zabiegu (klienci są w szczególności zobowiązani do poinformowania o: chorobach układu krwionośnego, limfatycznego, naurologicznego, psychicznego, skóry, kostnego, w szczególności: o rozruszniku serca, kardiowertera, chorobach nowotworowych, stanach zapalanych w fazie ostrej, przebytej żółtaczce, zarażeniu wirusem HIV i innymi wirusami, ciąży lub okresie połogowym, posiadanych protezach, amalgamatach, metalowych implantach w ciele, przebytych udarach itd). Zatajanie chorób, schorzeń, lub odmiennych stanów skutkuje wzięciem przez Klienta na siebie odpowiedzialności za zdrowie. W przypadku zatajenia wspomnianych informacji pracownicy Gabinetu są zwolnieni z odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje. Klientki i Klienci zobowiązani są także do poinformowania specjaliste o ewentualnym pogorszeniu swojego samopoczucia w trakcie wykonywania zabiegów.
 15. Zabiegi związane z naruszeniem ciągłości tkanek wykonuje się w sterylnych rękawiczkach jednorazowego użycia, fartuchu, maseczce. Do zabiegów wykorzystuje się sterylne i jednorazowe: rękawiczki, ręczniki, waciki, gaziki, prześcieradła. Narzędzia kosmetyczne wielokrotnego użytku po zabiegu poddawane są dezynfekcji zgodnie z instrukcją użytkowania narzędzi kosmetycznych wielokrotnego użytku. Stoły, blaty, fotele, podłogi dezynfekowane są środkami do dezynfekcji powierzchni o szerokim spektrum działania.
 16. W przypadku wątpliwości lub obaw związanych z wykonywanym zabiegiem pracownicy są zobowiązani w sposób jasny, klarowny i rzetelny udzielić wyczerpującej informacji na temat wykonywanego zabiegu oraz skutkach jego wykonania.
 17. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu zobowiązane są przestrzegać niniejszego regulaminu i stosować się do sugestii personelu. Klientka/Klient korzystając z usług Gabinetu jednocześnie oznajmia, że zapoznał się z niniejszym regulaminem.
 18. Personel Gabinetu w uzasadnionych wypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy wykonania zabiegu.
 19. Gabinet Bez Skalpela zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.